Jaunumi / Новости

Atlaides apmācībām!!!

“Matrozis” 550EUR, “Motorists” 570EUR

Обучение в С.-Петербургском Морском Техническом колледже 2017/2018!!!

Приём документов с 01.07.2017-31.08.2017

Izbraucieni ar jahtu!!!

Vairāk informācijas www.vessel.lv

Предлагаем прогулки на яхте!!!

Больше информации на www.vessel.lv

 

Uzņemšana matrožu un motoristu grupās uz Augusta mēnesi ir sākusies. Jūs varat pieteikties pa tālr. +371 27766313, vai rakstot email info@ggb.lv, vai atbraucot pie mums pēc adreses Dudajeva gatve 5a (Purvciems).

Начался набор в группы матросов и мотористов на август месяц! Можно записаться по телефону +371 27766313, или присылайте email info@ggb.lv, или приезжайте к нам Purvciems, Dudajeva gatve 5a.

 

Sia “GGB” uzņem jaunas grupas – “Buru jahtas vadītājs iekšējos ūdeņos”.
Programma ir izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 619. Sia “GGB” it saņemis CSDD izdotu atbilstības sertifikātu.
Iegustamā kvalifikācija-jahtu vadītājs iekšējos ūdeņos, kam ir tiesības iekšējos ūdeņos vadīt buru atpūtas kuģus vai motorizētos atpūtas kuģus, kuru garums nepārsniedz 24 metrus.
Teorētiskās nodarbībās plānotās darbadienu vakaros. Praktiskās vienojoties.

Предлагаем получить Латвийский международный сертификат на управление парусной яхтой в Латвийских внутренних водах. Теоретическое обучение проходит в Пурвциемсе в вечерние часы, практика – на яхте в удобное для Вас время. В стоимость 200 eur включена теория + практика.  Тел. +371 27766313

 

KUĢU MOTORISTU UN MATROŽU KURSI

Kuģu motorists – 590 EUR teorija + 149 EUR SOLAS + 70 EUR SECURITY COURSE

Matrozis – 570 EUR teorija + 149 EUR SOLAS + 70 EUR SECURITY COURSE) 

Mācību teorētiskais kurss ilgst 3 mēnešus un notiek Rīgā, Purvciemā,  Dž.Dudajeva gatvē 5a. Mēs nodrošinām ar 3-6 mēnešu  jūras praksi. Prasības: Pamatskolas izglītība (9.klases), krievu un angļu valodas sarunvalodas zināšanas. Sīkāka informācija un reģistrācija kursiem notiek Rīgā, Dž.Dudajeva gatvē 5a. Līdzi jāņem:pases kopija, izglītības dokumenta kopija,  sertifikāts jūras mediciniskās komisijas un 2 fotogrāfijas 3×4 cm.Tālrunis: 67311208, 27766313, 29213339e-pasts: info@ggb.lv


KURSS SECURITY TRAINING FOR SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES

Notiek pieteikšanās kursam: Security Training for Seafarers with Designated Security Duties (STCW: A-VI/6-1; A-VI/6-2). Tas ir obligāts sākumkurss visiem, kuri vēlas strādāt jūrā. Kursa ilgums 11 stundas. Kursa cena: 70 EUR. 


AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA KRIEVIJĀ

SIA GGB sadarbojas ar labākajām izglītības iestādēm Krievijā (Sanktpēterburgā un Kaļiņingradā). Pamatojoties uz noslēgtiem līgumiem notiek sadarbība ar universitātēm, kas ļauj vidusskolu absolventiem iestāties ar visizdevīgākajiem nosacījumiem. Plaša izglītības programmu izvēle:

Sanktpēterburgā, Sanktpēterburgas Tehniskā koledža:2

-Kuģu vadītājs;

-Kuģu mehāniķis.

Tālmācība. Mācību ilgums 4 gadi. http://spbmtc.com/

gerb (1) Kaļiņingradā, Kaļiņingradas Valsts tehniskā universitāte:

– Kuģu elektroiekārtu ekspluatācija;

– Kuģu elektrisko iekārtu un automatizācijas iekārtu ekspluatācija;

-Menedžments;

-Rūpnieciskā zivsaimniecība;

-Siltumenerģētika un siltumtehnika;

– Enerģētika un elektrotehnika;

– Mašīnbūve;

– Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums;

– Kuģu būve, okeāna tehnoloģijas un jūras sistēmu inženierinfrastruktūras;

– Tehnoloģisko procesu un produkcijas automatizācija.

Studiju ilgums 4-5 gadi. www.klgtu.ru

 

КУРСЫ МОРЯКОВ

Записаться на обучение можно по адресу Dž.Dudajevagatve 5a, или получить консультацию по  телефону  67311208, 27766313, 29213339, e-mail: info@ggb.lv Занятия по специальностям матрос и судовой моторист .

Судовой моторист  – 590 EUR теория +149 EUR SOLAS + 70 EUR SECURITY COURSE

Матрос –  570 EUR теория + 149 EUR SOLAS + 70 EUR SECURITY COURSE

Теоретический курс обучения длится 3 месяца и проходит в Риге, по адресу Dž.Dudajeva gatve 5a. Мы обеспечиваем морской практикой на срок 3-6 месяцев.

Требования к претендентам: минимальное образование -9 классов, знания  разговорного русского и английского языков. 


ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ

Наша компания работает с лучшими учебными заведениями России, в таких городах как Санкт-Петербург и Калининград. Сотрудничество с ВУЗами осуществляется на основании договоров, которые позволяют поступить выпускникам школ на самых выгодных условиях.

Большой выбор образовательных программ:

2В Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский Технический колледж:

-Судоводитель;

-Судомеханик.

Заочное отделение. Срок обучения 4 года. http://spbmtc.com/

gerb (1)В Калининграде, Калининградский Государственный Технический Университет:

— Эксплуатация судовых энергетических установок;

— Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики;

-Менеджмент;

-Промышленное рыболовство;

-Теплоэнергетика и теплотехника;

— Электроэнергетика и электротехника;

— Машиностроение;

— Технологические машины и оборудование;

— Кораблестроение, океано техника и системотехника объектов морской инфраструктуры;

— Автоматизация технологических процессов и производств.

Продолжительность обучения 4-5 года. www.klgtu.ru


ОТКРЫВАЕТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ЯХТЕННЫХ РАДИО ОПЕРАТОРОВ

По окончании курсов вы получаете сертификат, который необходим при плавании близ Хорватии, Черногории,  Испании и других популярных чартерных мест Средиземноморья.Сертификат радиооператоров выдает Эстонский  государственный водный департамент в Таллине. На сертификат не наложены ограничения по его использованию  в мире в прибрежных водах для прогулочных судов.Обучение проводится и выдается сертификат и тем, у кого нет прав на управление прогулочным судном.

_________________________________________________________________________

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ВОДИТЕЛЯ ПРОГУЛОЧНОГО СУДНА

Для судоводителей маломерных судов, яхт и водных мотоциклистов:

1. правила движения плавсредств во внутренних водах,

2. вопросы квалификационного экзамена водителей маломерных судов,

3. эксплуатация прогулочных судов, технические свойства, метеорология,постановка на якорь, навигация, оказание  первой помощи.

Цена – 6,00 EUR

 

 

 

 

О НАС

Компания “GGB” была основана в 2000 году, как центр подготовки моряков.  SIA “GGB”  являетсяакредитованным морским учебным заведением. По  лицензированной программе мы подготавливаемматросов и судовых мотористов, а так же судоводителей маломерных судов.

На протяжении 4 лет  наша компания успешно работала, как круинговая компания, имея общирнуюбазу данных офицеров. В скором времени мы возобновим лицензию и продолжим деятельность вэтой сфере.

Наши лицензии и сертификаты:

  • аккредитация учебной программы “Матрос”
  • сертификат соответствия
  • лицензия

аккредитация учебной программы “Судовой моторист”

сертификат соответствия

лицензия

Местоположение

Теперь учебный центр “GGB” находится в Пурвциемсе и вам больше не нужно стоять в городскихпробках и искать место парковки! Мы предлагаем бесплатную парковку  непосредственно у нашегоучебного центра!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *