Augstākas izglītības iestādes / ВУЗы

Mūsu kompānija strādā ar labākajiem izglītības iestādēm Krievijā (Sanktpēterburgā un Kaļiņingradā). Pamatojoties uz noslēgtiem līgumiem notiek sadarbība ar universitātēm, kas ļauj vidusskolu absolventiem iestāties ar visizdevīgākajiem nosacījumiem.

Plaša izglītības programmu izvēle

Kaļiņingradas Valsts Tehniskā universitāte:
– Kuģu enerģetisko iekārtu ekspluatācija;
– Kuģu elektroaprīkojuma un automātikas ekspluatācija;
– Menedžments;
– Rūpnieciskās zivsaimniecība;
– Siltumtehnika un siltumenerģētika;

– Elektroenerģētika un elektrotehnika;

– Mašīnbūve;
– Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums;
– Kuģubūve, jūras infrastruktūras objektu okeāna tehnoloģijas un sistēmas;
– Tehnoloģisko un ražošanas procesu automatizācija
Mācību ilgum – 4 gadi.

http://www.klgtu.ru/

Sanktpēterburgas Jūras tehniskā koledža:
– Kuģu vadītājs;
– Kuģu mehāniķis;
Neklātienes nodaļa. Mācību ilgums – 4 gadi.

http://spbmtc.com/

Lai iegūtu vairāk informācijas par katru no piedāvātajiem augstskolu un koledžu programmām, uzņemšanas prasībām, studiju maksu un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas kārtību, kā arī citiem jautājumiem, kas saistīti ar mācībām giadam jūs mūsu birojā Dž. Dudajeva gatve 5A, Rīga. t.67311208

Наша компания работает с лучшими учебными заведениями России, в таких городах как Санкт-Петербург и Калининград. Сотрудничество с ВУЗами осуществляется на основании договоров, которые позволяют поступить выпускникам школ на самых выгодных условиях.

Большой выбор образовательных программ:

В Калининграде:

Калининградский Государственный Технический Университет:

– Эксплуатация судовых энергетических установок;

– Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики;

-Менеджмент

-Промышленное рыболовство

-Теплоэнергетика и теплотехника

– Электроэнергетика и электротехника

– Машиностроение

– Технологические машины и оборудование

– Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры

– Автоматизация технологических процессов и производств

Продолжительность обучения 5 лет.

www.klgtu.ru

 

В Санкт-Петербурге:

Санкт-Петербургский Технический колледж:

-Судоводитель;

-Судомеханик;

Заочное отделение.Срок обучения 4 года.

Для получения подробной информации, о предлагаемых каждым университетом и колледжем программах , вступительных требованиях, стоимости обучения, и процедуре подачи документов, а также по другим вопросам, связанным с обучением обращаться к нам в офис.

[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *