CSDD / Подготовительные курсы

Atpūtas kuģi – motorlaivas, kuteri un motorjahtas, kuru garums ir 2,5 – 24 metri un kas netiek izmantoti komercpārvadājumiem, kā arī ūdens motocikli, un ar kuriem var pārvietoties Latvijas iekšējos ūdeņos.

Atpūtas kuģu vadītāja apliecība ir dokuments, kas apliecina tiesības vadīt ūdens motociklus, motorjahtas, motorlaivas un kuterus, kuru garums ir mazāks par 24 metriem, Latvijas iekšējos ūdeņos.

Četru stundu programā:

-Atpūtas kuġis(ūdens motocikls, laiva, jahta, kuteris), tā izmantošana.

-Atpūtas kuġa aprīkojums .
-Kuġošana, navigācija, sadursmju novēršana, rīcība uz ūdens.
-Navigācijas zīmes, ugunis, signāli, bojas.
-Kardinālās, gaitas, fiksētās, informācijas, brīdinājuma zīmes.
-Vadītāja kvalifikācija
-Meteoroloġija

-Atpūtas kuġa noenkurošana
-CSDD eksāmena jautājumu analizēšana.

Nodarbību maksa:

Individuāli 58 Eur
Grupai (2 personas) 100 Eur
Grupai (3 personas) 115 Eur

Nodarbības notiek Jums izdevīgā laikā.

Bezmaksas lekcijas teorijas atkārtošanai, eksāmena nenolikšanas gadījumā.

Populārākās laivas un kuteri Latvijā.

CSDD eksāmens.

Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju sertificēšanu,

Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos,

Rīgas Brīvostas noteikumi,

1972.gada Konvencija par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem ( COLREG – 72 ),

Ugunis un zīmes Latvijas Republikas ūdeņos,

Latvijas jūras navigācijas karšu simboli un saīsinājumi.

  

Катер, водный мотоцикл ( Латвия)

Прогулочные суда моторные лодки, катера и моторные яхты, длина которых 2,5 – 12м и которые не используются для коммерческих перевозок, а также водные мотоциклы, на которых можно перемещаться во внутренних водах Латвии.

Удостоверение водителя прогулочного судна это документ, который дает право управлять водными мотоциклами, моторными яхтами, моторными лодками и катерами, длина которых менее 12м , во внутренних водах Латвийской Республики.

Четырехчасовая программа:

прогулочное судно ( водный мотоцикл, лодка, яхта, катер) и его эксплуатация;

снаряжение прогулочного судна;

плавание, навигация, предотвращение столкновений, распоряжения на воде;

навигационные знаки, огонь, сигналы, буи;

кардинальные , ходовые, фиксированные, информационные, предупредительные знаки;

квалификация водителя;

метеорология;

постановка прогулочного судна на якорь;

анализ вопросов экзамена CSDD.

Занятия проводятся индивидуально и в группах по 2-5 человек.

Занатия проводятся в удобное дла вас время от 8.00. до 17.00.

Бесплатная повторная лекция, в случае неудачной сдачи экзамена.

Самые популярные лодки и катера в Латвии.

CSDD eksāmens,

Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju sertificēšanu,

Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos,

Rīgas Brīvostas noteikumi,

1972.gada Konvencija par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem ( COLREG – 72 ),

Ugunis un zīmes Latvijas Republikas ūdeņos,

Latvijas jūras navigācijas karšu simbōli un saīsinājumi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *