Jūras koledža

Jūras tehniskā koledža
Admirāļa D.N. Seņavina vārda

Apmācības un konsultāciju punkts Rīgas pilsētā, Latvijas Republikā.

Apmācības un konsultāciju punkts Rīgā tika atvērts 2004.gadā saskaņā ar sadarbības līgumu starp Sanktpēterburgas Jūras tehnisko koledžu, kas nosaukta admirāļa D. N. Seņjavina vārdā un SIA “Gortours”.

Šī līguma priekšmets ir pušu visaptveroša sadarbība izglītības pasākumu organizēšanā un īstenošanā saskaņā ar Krievijas Federācijas tiesību aktu prasībām izglītības jomā: izglītības pakalpojumu sniegšana profesionālās izglītības jomā neklātienes izglītības veidā šādās specialitātēs:

• Kuģu vadība;
• Kuģu enerģetisko iekārtu ekspluatācija.

Apmācības un konsultāciju punkts veic abiturientu uzņemšanas reklāmas kampaņu Latvijas Republikas teritorijā, noformē dokumentus uzņemšanai koledžā.

Koledžas studentiem tiek nodrošināti izglītības un konsultāciju pakalpojumi iepriekš minētajās specialitātēs savā bāzē, iesaistot koledžas pasniedzējus un darbiniekus.

Apmācības noteikumi

Pirmie 2 kursi studenti tiek apmācīti attālināti, atrodoties Rīgā. Pilda kontroldarbus, laboratorijas darbus, kurus apmācības un konsultāciju punkts nosūta uz Jūras koledžu. 3. un 4. studiju kursā students brauc uz Sanktpēterburgu kārtot eksāmenus.

Direktors Vladimirs Mikhailovičs Gorgocs

Tālr .: +37129217492, e-pasts: juras.gramata@gmail.com

Sanktpēterburgā, Sanktpēterburgas Jūras tehniskā koledža, kas nosaukta admirāļa D. N. Seņjavina vārdā

– Kuģu vadītājs;

– Kuģu mehāniķis.

Neklātienes nodaļa. Studiju ilgums ir 4 gadi. Uzņemšana bez iestāšanas eksāmeniem. Noformējam visus nepieciešamos dokumentus uzņemšanai. Pēc noformēšanas un apmaksas students saņem rīkojumu par uzņemšanu Sanktpēterburgas Jūras tehniskajā koledžā, kas nosaukta admirāļa D. N. Seņjavina vārdā.

Pirmie divi apmācības gadi notiek attālināti, zem SIA “Gortours” kontrolē. Priekšpēdējais un pēdējais apmācības kurss notiek arī attālināti, izņemot sesiju, uz kuru vajag braukt uz Sanktpēterburgu eksāmenu kārtošanai. Sesijas laikā visiem studentiem tiek nodrošināta mācības viesnīca.

Visi koledžā saņemtie jūrniecības dokumenti tiek atzīti visās valstīs. Jūrnieka pase tiek saņemta dzīvesvietā, t.i. Latvijā. Uzņemšana koledžā beidzas 31. augustā. Lai iegūtu vairāk informācijas, noklikšķiniet uz SPbMTK ikonu vai piezvaniet mums pa tālruni +37129217492.

Pēc koledžas beigšanas, uzņemšana universitātē (Makarovka) notiek bez konkursa, tikai pārrunas.

Mēs atrodamies

loading
IZVĒLNE