Kursi / Курсы матросов и мотористов

Kursa”Matrozis” sākums 2017.gada 14.augustā!

Kursa “Kuģu motorists” sākums 2017.gada 26.jūlija, plkstn. 10:00!

Matrožu un kuģu motoristu kursi.

Jūrnieku mācību centrs SIA „GGB” aicina pieteikties matrožu vai kuģa motoristu kursiem.

Mācību centra SIA “GGB” matrožu un kuģa motoristu kursus ir licencējusi un akreditējusi LR Izglītības un Zinātnes ministrija, kā arī sertificējis LR Satiksmes ministrijas Jūrniecības departaments.

Teorētiskās apmācības notiek mūsdienīgās mācību centra auditorijās Dž.Dudajeva gatvē 5A vai Madonas ielā 21, Rīgā. Apmācības notiek krievu valodā. Pēc triju mēnešu teorētiskās sagatavošanas kursantiem tiek piedāvāta kvalifikācijas prakse, prakses ilgums no 2-6 mēnešiem.

Matroža prakses grāmata.

Kuģa motorista prakses grāmata.

   

Pabeidzot kursus Jūs iegūsiet 2.līmeņa profesionālās kvalifikācijas apliecību ar piešķirto kvalifikāciju matrozis vai kuģa motorists.

Prasības kandidātiem:

Pabeidzot kursus un uzsākot darbu jūrā, piedāvājam iestāties Krievijas Jūrniecības mācību iestadēs neklātienes nodaļās, lai 3-4 gadu laikā kļūtu par kuģu virsniekiem (kuģu vadītājiem vai mehāniķiem).

  Profesijas standarts: matrozis

                                   kuģa motorists

 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GGB” pašnovērtējums.

Английский язык для шеф поваров, поваров барменов, стюардов официантов, буфетчиков, пекарей и обслуживающего персонала

 

Mācību klases 3D attēlojums.

 

Kruings

Latvijā licencēto komersantu saraksts

http://offshorejobvacancy.blogspot.com/

http://www.atlas4jobs.com/

http://www.cruiseshipjob.com/

http://maritime-zone.com/

http://www.maritimejobs.com/

http://www.thevacancyjob.com/

http://www.crewplanet.eu/rus

http://www.morehod.ru//

http://www.shiptalkjobs.com/common/homepage.php

http://www.lja.lv/userfiles/file/Jurnieku_registrs/Jurnieku_apkalpes_komplektesana/Jurnieku_darba_iekartosanas_uznemumi_04_12_09.pdf

Noderīga informācija:

http://seaman-sea.ru/[:ru]

МАТРОС И МОТОРИСТ

Судовой моторист – 690 EUR теория + 146 EUR SOLAS+95 EUR SECURITY COURSE

Матрос –  – 670 EUR теория + 146 EUR SOLAS + 95 EUR SECURITY COURSE

Морской учебный центр SIA „GGB” приглашает записаться на курсы  матросов или судовых мотористов. Проводимые учебным центром SIAGGBкурсы матросов и мотористов аккредитованы и лицензированы  министерством образования и науки Латвийской Республики, а так же сертифицированы морским департаментом министерства сообщения Латвийской Республики. Теоретическое обучение проводится в современной аудитории нашего учебного центра по адресу Dž. Dudajeva gatve 5a, Rīga. После трехмесячной теоретической подготовки курсантам предоставляется практика. Длительность практики 2-6 месяца.

После окончания курсов и успешной сдачи квалификационного экзамена  трудоустраиваем.

 Книжка практики матроса. Книжка практики моториста.

Окончив курсы Вы получаете документ соответствующий 2 уровню профессиональной квалификации с присвоенной квалификацией матрос или судовой моторист. Требования к кандидатам:  

Окончив курсы и начав работу в море, предлагаем вам поступить в морские ВУЗ’ы России на заочные отделения. За 3-4 года вы можете получить диплом судоводителя или механика.  Профессиональный стандарт: матроссудовой моторист  Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GGBpašnovērtējums.  Английский язык для шеф поваров, поваров барменов, стюардов официантов, буфетчиков, пекарей и обслуживающего персонала   Учебний класс в 3D.  

 

Круинг

Latvijā licencēto komersantu saraksts

http://offshorejobvacancy.blogspot.com http://www.atlas4jobs.com/ http://www.cruiseshipjob.com/ http://maritime-zone.com/ http://www.maritimejobs.com/ http://www.thevacancyjob.com/ http://www.crewplanet.eu/rus http://www.morehod.ru// http://www.shiptalkjobs.com/common/homepage.php http://www.lja.lv/userfiles/file/Jurnieku_registrs/Jurnieku_apkalpes_komplektesana/Jurnieku_darba_iekartosanas_uznemumi_04_12_09.pdf

Полезная информация http://seaman-sea.ru/  [:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *